Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie


Najnowsze aktualności i wydarzenia

 • Dodatkowy nabór wniosków- KFS

  O G Ł O S Z E N I E Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie ogłasza  dodatkowy nabór wniosków na sfinansowanie pracodawcom i ich pracownikom kosztów kształcenia ustawicznego. Wnioski można składać od dnia   15.09.2020r . do 24.09.2020r .  W związku z rezygnacją z przyznanego dofinansowania  przez pracodawców Urząd ogłasza nabór uzupełniający  do kwoty – 6.000,00 zł Urząd pracy przyznaje wsparcie ze środków KFS pracodawcom, których wnioski spełniają...

 • Śniadanie z biznesem

  Szanowni Przedsiębiorcy, serdecznie zapraszamy na „Śniadanie z biznesem”

 • Rejestracja bezrobotnych

  Szanowni Państwo, przypominamy, że umożliwiliśmy osobistą rejestrację bezrobotnych (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie), nadal jednak zachęcamy do rejestracji elektronicznej przez portal praca.gov.pl.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków do projektu pn. „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”

  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków do projektu pn. „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy” ...

 • Nabór wniosków na pożyczki dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)

  Nabór wniosków na pożyczki dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda)...

 • Ankieta

  Na prośbę Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie realizującego projekt nr POWR.02.01.00-IP.03-00-004/17 pn. „Work & Life Balance Hub” na podstawie umowy zawartej...

 • WAŻNA INFORMACJA !!!

  Zmiana interpretacji przepisów (z dn. 03.08.2020 r.) dot. udzielenia dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników...

 • Dodatkowe środki

  Szanowni Państwo !!! Informujemy, iż decyzją z dnia 15 lipca 2020r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało z rezerwy ministra dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kwocie 940 000,00 zł , w tym:...

 • Stan realizacji środków na dzień 30.06.2020 r.

  Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców...

 • UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!!!

  Szanowni Państwo, informujemy, że od 01.06.2020r. istnieje możliwość osobistego załatwienia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie.

Czytaj więcej w temacie: Najnowsze aktualności i wydarzenia

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie
ul. Kołobrzeska 3
78-300 Świdwin

Adres e-mail:
swidwin@swidwin.praca.gov.pl

Telefon: 943654040; 943654041; 943655730
FAX: 943650880
 

Filia w Połczynie-Zdroju
ul. Koszalińska 8a
78-320 Połczyn-Zdrój

Adres e-mail:
 filia.polczyn@swidwin.praca.gov.pl

Telefon:  943662818; 943642730
FAX: 943642739

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę